Hỗ trợ Online
(04) 37164399/27
     DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
MUA 1 TẶNG 1
Thông báo tuyển dụng tháng 10/2014
Hệ thống siêu thị Vinatex
TUYỂN ĐẠI LÝ
Hướng Dẫn mua hàng
TIN TỨC NỔI BẬT
 
Từ khóa:
Tìm kiếm
         KHUYẾN MẠI GIÁ SỐC
  42224
- Mua 1 Tặng 1
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42223
- Mua 1 Tặng 1
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42221
- Mua 1 Tặng 1
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42024
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42023
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42022
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42021
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41890
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 7
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42013
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42012
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42011
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42033
- 100% cotton
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42031
- 100% cotton
- Size: M, L, XL
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42035
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42002
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42001
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41943
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41942
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41941
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80563
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80562
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80561
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80533
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80532
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80531
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80523
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80522
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80521
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80513
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80512
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80511
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41911
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41981
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41982
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41912
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41984
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41983
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41871
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80441
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41992
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41991
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41924
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41923
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41921
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41922
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 199000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41891
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 6
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41892
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 6
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41894
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 6
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41895
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 6
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41896
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 6
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80394
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 150000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80392
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 150000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80391
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 150000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80381
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80372
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80371
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80351
- Mua 1 Tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá chỉ còn: 150000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41893
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41851
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá chỉ còn: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  41823
- Mua 1 tặng 1
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
         SẢN PHẨM MỚI
  Quần nỉ Nữ 20354
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá: 150000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Quần nỉ Nữ 20353
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá: 150000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Quần nỉ Nữ 20352
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá: 150000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Quần nỉ Nữ 20351
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá: 150000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo nỉ Nữ 20343
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 435000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo nỉ Nữ 20342
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 435000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo nỉ Nữ 20341
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 435000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo jacket nam 00942
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo jacket nam 00941
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 495000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo jacket nam 00932
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá: 495000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo jacket nam 00931
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 4
- Giá: 495000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  10212
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  10211
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: M, L, XL
- Màu : 2
- Giá: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80645
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: M, L, XL
- Màu : 5
- Giá: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80643
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 5
- Giá: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  80641
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 5
- Giá: 169000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Quần short nữ 37016
- Chất liệu: 95% cotton, 5% spandex
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 9
- Giá: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Quần short nữ 37015
-Chất liệu: 95% cotton, 5% spandex
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 9
- Giá: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Quần short nữ 37013
- Chất liệu: 95% cotton, 5% spandex
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 9
- Giá: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Quần short nữ 37011
-Chất liệu: 95% cotton, 5% spandex
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 9
- Giá: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42150
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 9
- Giá: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42127
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 8
- Giá: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42122
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 8
- Giá: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  42121
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: S, M, L, XL
- Màu : 8
- Giá: 189000 đ
Đặt mua
Chi tiết
         DÀNH CHO BÉ
  Áo dài tay bé gái 3955
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé gái 3955
-Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé gái 3955
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé gái 3955
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé trai 3950
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé trai 3950
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé trai 3950
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé trai 3950
-Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ nỉ bé trai 3966
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 7,8,9,10,11,12
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ nỉ bé trai 3966
-Chất liệu:
- Size: 2,4,6,8,12
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3952
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3952
-Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3952
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3953
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 4,5,6
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3953
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 4,5,6
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3959
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6,7
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3959
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6,7
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3959
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6,7
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3963
- Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3963
-Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết