Hỗ trợ Online
(04) 37164399/27
Tìm kiếm
     DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
CHÀO ĐÔNG GIÁ SỐC
Thông báo tuyển dụng tháng 11/2014
Hệ thống siêu thị Vinatex
TUYỂN ĐẠI LÝ
Hướng Dẫn mua hàng
TIN TỨC NỔI BẬT
 
         KHUYẾN MẠI GIÁ SỐC
  12662
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00682
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: M, L, XL, 2XL
-Giá cũ: 595000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00681
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: M, L, XL, 2XL
- Giá cũ: 595000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12721
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 595000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12702
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: S, M, L
- Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00655
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 635000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00652
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 635000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12624
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 595000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12621
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 595000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00602
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00601
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00592
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12612
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  18562
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L
-Giá cũ: 250000
- Giá chỉ còn: 180000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12642
- Chất liệu: Bông tấm
- Size: M, L
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12641
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12711
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12652
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12513
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12651
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12633
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L
- Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12632
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12593
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12591
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12514
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00672
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 695000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00664
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 695000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00662
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 695000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00533
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12664
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00532
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00673
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 695000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12631
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12701
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: S, M, L
-Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12563
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00663
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 3
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12602
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 425000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12582
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12581
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12572
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12553
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12552
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12551
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12543
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12542
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L
- Giá cũ: 650000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12533
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12532
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12531
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12523
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12521
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12513
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12511
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00583
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 695000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00505
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00503
- Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00502
-Chất liệu: 100% polyester
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 450000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00485
- Chất liệu:
- Size: M
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00484
-Chất liệu:
- Size: M, L
-Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00482
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 325000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00463
-Chất liệu: Bông tấm
- Size: M, L, XL
-Giá cũ: 495000
- Giá chỉ còn: 250000 đ
Đặt mua
Chi tiết
         SẢN PHẨM MỚI
  20412 - Áo Nỉ Nữ
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 550000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  20411 - Áo Nỉ Nữ
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 550000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12761 - Áo Jacket Nữ
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá: 550000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12753 - Áo Jacket Nữ dáng dài
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 795000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12752 - Áo Jacket Nữ dáng dài
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 795000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12781 - Áo Jacket Nữ
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá: 550000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12771 - Jacket Nữ dáng dài
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá: 795000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  01001 - Jacket Nam
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá: 550000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00991 - Jacket Nam
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 1
- Giá: 550000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00952 - Jacket Kaki Nam
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 595000
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00951 - Jacket Kaki Nam
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 595000
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  01031 - Jacket Nam
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 550000
- Giá: 550000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00981 - Jacket Nam
- Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 550000
- Giá: 550000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  12751-Ao Jacket Nữ dáng dài
-Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 795000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00921-Jacket Nam
- Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 2
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00913-Jacket Nam
-Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00912-Jacket Nam
- Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00911-Jacket Nam
-Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00902-jacket Nam
- Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00901-jacket Nam
-Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 595000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00883-jacket Nam
- Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 659000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00882-jacket Nam
-Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 659000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  00881-jacket Nam
- Chất liệu:
- Size: M,L,XL
- Màu : 3
- Giá: 659000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo nỉ Nữ 20343
-Chất liệu:
- Size: M, L, XL
- Màu : 3
- Giá: 435000 đ
Đặt mua
Chi tiết
         DÀNH CHO BÉ
  3961-Áo Nỉ Bé Gái
- Chất liệu:
- Size:
- Màu : 125000
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé gái 3955
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé gái 3955
- Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé gái 3955
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé gái 3955
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 5
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé trai 3950
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé trai 3950
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé trai 3950
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé trai 3950
- Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 4
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ nỉ bé trai 3966
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 7,8,9,10,11,12
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ nỉ bé trai 3966
- Chất liệu:
- Size: 2,4,6,8,12
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 225000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3952
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3952
- Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3952
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3953
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 4,5,6
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Áo dài tay bé trai 3953
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 4,5,6
- Màu : 2
- Giá chỉ còn: 85000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3959
- Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6,7
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3959
-Chất liệu: 100% cotton
- Size: 1,2,3,4,5,6,7
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3963
- Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết
  Bộ bé gái 3963
-Chất liệu:
- Size: 1,2,3,4,5,6
- Màu : 3
- Giá chỉ còn: 125000 đ
Đặt mua
Chi tiết